65 milijuna kuna ulaganja u uzgoj i kupovinu junica