Ministrica Vučković sudjelovala na 3. međunarodnom Kongresu o sigurnosti i kvaliteti hrane 2020.