Na Vijeću EU ministara poljoprivrede i ribarstva o stanju u svinjogojstvu