parallax background

O projektu

Strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske 2020

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i Svjetska banka su 11. listopada 2018. godine započeli zajedničku provedbu projekta „Strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske 2020“. Projekt se provodi u okviru RAS instrumenta (savjetodavne usluge uz naknadu). Glavni korisnik projekta je Ministarstvo poljoprivrede. S obzirom da se projekt provodi participatorno, uz aktivno sudjelovanje ostalih dionika, uz Ministarstvo poljoprivrede, korisnici projekta su i dionici iz javnog i privatnog sektora, akademska zajednica, lokalne zajednice, udruge proizvođača i relevantna udruženja i mreže. Očekivano trajanje projekta je 23 mjeseca. Cilj projekta je jačanje kapaciteta Ministarstva poljoprivrede u području strateškog planiranja, provedbe strateških dokumenata i praćenja provedbe (monitoring). Cilj će biti ostvaren kroz pružanje strateške savjetodavne podrške Ministarstvu poljoprivrede u 1) izradi nove strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja (SPRR) i višegodišnjeg plana razvoja ribarstva (VPRR) za razdoblje nakon 2020. godine koji će biti usklađeni sa zahtjevima Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i 2) uspostavi učinkovitih mehanizama provedbe budućeg ZPP-a i ZRP-a. Ojačani kapaciteti za strateško planiranje, provedbu i praćenje će omogućiti Ministarstvu poljoprivrede bolje korištenje mogućnosti koje su na raspolaganju kroz ZPP odnosno ZRP što će u konačnici rezultirati strukturnom preobrazbom hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sustava i ubrzati ekonomsko približavanje (konvergenciju) ostalim državama članicama EU. Glavne aktivnosti projekta grupirane su u 5 tematskih komponenti.