Održan 1614 sastanak Posebnog odbora za poljoprivredu