Osigurana kreditna linija HBOR-a za vinare i vinogradare uz kamatnu stopu od 0,5 % i bez naknade