parallax background

Dijagnostička analiza

Rad na izradi Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih prostora započeo je nizom ekonomskih analiza s ciljem nepristranog utvrđivanja stanja u sektoru. Među ostalim, analizirano je gospodarsko stanje, poljoprivredna politika, učinkovitost, efektivnost i pravičnost javnih izdataka u poljoprivredi kao i njegov razvojni potencijal (uključujući prilagodbu na klimatske promjene). Izradi strategije se pristupilo na načelima strateškog planiranja utemeljenog na podacima, odnosno činjenicama. Ovaj je proces uključivao dubinsku analizu podataka ali i intenzivne kontakte s dionicima iz sektora. Kontakti s dionicima su se odvijali putem anonimne online ankete na državnoj razini i javnih konzultacija. Glavni rezultati analiza i konzultacija s dionicima predočeni su izvješću Stanje sektora i analiza javnih izdataka za poljoprivredu i ruralni razvoj (dijagnostičko izvješće) Ovo je dijagnostičko izvješće predstavljalo prvi korak u postupku definiranja strateške vizije razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora u Republici Hrvatskoj nakon 2020. godine. Ono daje analitičku podlogu za određivanje strateških smjernica za poljoprivredu i ruralni razvoj u Hrvatskoj i utvrđivanje ključnih izazova s kojima se suočava ovaj sektor te moguća rješenja, u skladu s obvezama koje proizlaze iz Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije (ZPP).

Analize ulaznih podataka i informacija na kojima se temelji Dijagnostičko izvješće prikazane su u 12 analitičkih podloga kako slijedi:


Preuzimanje dokumenata