parallax background

Konzultacije

Ministarstvo se je odlučilo na potpuno otvoren i strukturiran participatorni pristup u izradi Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih prostora jer drži da su dionici jedna od ključnih karika u definiranju strateške vizije, te ih je pozvalo da se aktivno uključe u ovaj strateški dijalog. Dionici su uključivali poljoprivrednike, sektorska i interesna udruženja, javni sektor, financijske institucije, akademsku zajednicu te ostale zainteresirane strane.


Dionici su u definiranju strateške vizije imali mogućnost sudjelovati putem javnih konzultacija, anonimne online ankete na državnoj razini, elektroničke dostave svojih komentara, mišljenja i prijedloga.
Održana su četiri kruga javnih konzultacija:
Rijeka i Zagreb, veljača 2019.
Zagreb i Osijek, travanj 2019.
Zagreb, srpanj 2019.
Pazin, Dugopolje, Zagreb, Osijek, studeni 2019.


Na online anketu se odazvalo oko 2 000 osoba.


Glavni zaključci i rezultati s javnih konzultacija artikulirani su u izvješćima.


Za Ministarstvo, konzultacije s dionicima predstavljaju važan korak u definiranju nacionalnih prioriteta, potreba i strateških ciljeva te su svi doprinosi pažljivo analizirani i ugrađeni u nacionalne strateške ciljeve razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora.


Preuzimanje dokumenata