Strategije razvoja hrvatske poljoprivrede i akvakulture predstavljene u Osijeku, Poreču, Varaždinu i Bjelovaru